cz | en

Mayrau - kulatý stůl

Dne 8.6. 2010 se uskutečnila pod záštitou senátora Jiřího Dienstbiera diskuse u „kulatého stolu" na dole Mayrau ve Vinařících u Kladna za účasti předních představitelů kulturního dění ve středočeském regionu s cílem prodiskutovat otázky směřující k prezentaci a zabezpečení kulturní památky, jejímu dalšímu rozvoji a možnostem financování nových aktivit prostřednictvím programu IOP.

Důl Mayrau, hloubený od roku 1874,  patří mezi unikátní hornické komplexy u nás a na Kladensku je jediný celoročně zpřístupněný pro veřejnost. Těžba uhlí zde byla ukončena v roce 1997 a jáma zasypána. Od té doby nejhlubší a také nejnebezpečnější důl na Kladensku byl  postupně zpřístupňován. Jedinečnost prostředí, které vyvolává asociace „ hornické minulosti" je pro návštěvníky výrazným emotivním zážitkem. Atmosféru - jako by horníci opustili důl před chvílí  - doplňuje soubor dochovaných těžních strojů, z nichž nejvýznamnější je těžní parní stroj firmy Ringhofer z roku 1905.

Zúčastnění se shodli, že kompletně zachovaný areál  představuje výjimečné kulturní technické dědictví v evropském měřítku. Dokumentuje nejen původní provoz a strojní vybavení, ale, že je též třeba podpořit snahy oživení areálu prostřednictvím nejrůznějších kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, zapojit jej komplexně do celorepublikových i evropských turistických programů a zároveň jej začlenit  do života regionu. Záměry na oživení areálu prostřednictvím společenského dění jsou v souladu s cíli mezinárodních trendů směřujících k uchování industriálního dědictví jako součásti naší kulturní identity v rámci evropského prostoru.

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.