cz | en

Děčín, přístaviště pod zámkem (centrum)

Vernisáž výstavy KDE DOMOV MUJ
Datum: 3. června od 18:30
Výstava potrvá od 3. 5. do 7.6 2015
Místo: Děčín, přístaviště pod zámkem (centrum)
Zahájí: Jiřina Dienstbierová a Karel Míšek

Děčínská výstava "Kde domov můj?" se uskuteční s podporou Cargo Efekt, Ústeckého kraje a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila v roce 2013 výtvarnou soutěž na téma
"Kde domov můj?"
Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie.
Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodni vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů a Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Vedoucí projektu:
Jiřina Dienstbierová

Realizace projektu:
Jiřina Dienstbierová - produkce
Karel Míšek - odborná spolupráce

Katalog:
Karel Míšek - grafická úprava
Tereza Melenová a Martina Donatová - editorky

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.