cz | en

Evropská perspektiva zemí západního Balkánu

Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha Vás zvou na vědecký diskusní seminář
na téma: Evropská perspektiva zemí západního Balkánu (s důrazem na rozvojovou spolupráci). Pozornost bude věnována rovněž  otázkám aktuálního vývoje sociálních otázek v zemích regionu.

Setkání se koná ve středu 31. 10.2012 od 14.00 hodin v budově Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, U Santošky 17, Praha 5

v Auditoriu v 1. patře.
Úvodní slovo přednese rektorka vysoké školy Judita Štouračová
Dále vystoupí 
Maja Mitrovič, velvyslankyně Republiky Srbsko v ČR
Sergej Vujačić, TACSO - Technical Assistance for Civil Society Organizations (Srbsko)
a Mauro Mascioli, SOLIDAR (Srbsko)

Jednacím jazykem bude angličtina.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce

 


         
    

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.