cz | en

Future of Europe - tisková zpráva

Mezinárodní výtvarnou soutěž na téma: 2018 - Future of Europe vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy spolu s Ústavem mezinárodních vztahůFriedrich-Ebert-Stiftung k výročí 100 let od vzniku Československa.

Cílem projektu je přispět k debatě o budoucnosti Evropy a dát prostor studentům, jejichž názory nejsou tolik slyšet. Studenti vysokých výtvarných a uměleckých škol získali možnost tvůrčím způsobem vyjádřit svůj názor a představu o budoucím směřování Evropy. Výsledná umělecká díla budou podnětem a inspirací pro zahájení veřejné debaty o budoucnosti Evropy.

Soutěže se zúčastnilo 151 studentů z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Německa, Rakouska, Řecka a Slovenska.

Záštitu nad projektem převzali:
Tibor Navracsics, eurokomisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport
Zastoupení Evropské komise v ČR
Velvyslanectví České republiky ve Francii

Porota ve složení:

Předsedkyně: Ladislava Gažiová
Členové: Josef Vomáčka, Linda Vrňáková, Linda Flanderová, Leonie Liemich a Ondřej Melena

ocenili tyto práce:


1. místo Julie Dítětová, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
2. místo Patrik Mareš, ČVUT v Praze, Fakulta architektury
3. místo Matěj Stejskal, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu

 

Vedoucí projektu: Ondřej Melena, Pro více informací: rmv@rmv.cz nebo na www.rmv.cz

Realizace projektu: Ondřej Melena, Linda Flanderová, Lucie Božková, Jiří Mach, Taťána Mitášová 

Odborná spolupráce: Karel Míšek Projekt: 2018 - Future of Europe

Projekt podpořili:

Západočeská Univerzita v Plzni,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
ČVUT v Praze,
DOX Centrum současného umění a
aug.cz


Projekt finančně podpořili: Ústav mezinárodních vztahů, Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice a Úřad vlády ČR

výstupy: Katalog všech prací studentů

základní údaje: 151 studentů, 24 uměleckých škol, Státy: z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Maďarska, Německa, Rakouska, Řecka a Slovenska.

výstava: DOX Centrum současného umění 30. 7. 2018 - 31. 8. 2018

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.