cz | en

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

"Migrace do Evropy"

Která bude otevřena od 18. dubna 2012 do 17. května 2012.
Místo konání Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, 273 07 Vinařice u Kladna 56. Vernisáž výstavy se uskuteční
17. dubna 2012 od 11:00 hodin v řetízkové šatně skanzenu. Součástí vernisáže bude veřejná debata s odborníky zabývající
se danou problematikou, pod názvem "Život cizinců v regionech" Vystoupí pěvecký soubor ukrajinské národnostní menšiny
"Suzirrja Karpat".

Účastníci debaty | Jiřina Dienstbierová, ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy | Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, radní Středočeského kraje pro
sociální oblast | Robin Povšík, ředitel Multikulturního střediska Mladá Boleslav | Mgr. Martin Náprstek, Česká rozvojová agentura |
JUDr. Lenka Staňková, ředitelka Úřadu práce Kladno | PhDr. Helena Raifová, vedoucí Oboru sociálního na Kladně | Hana Rabochová, ředitelka
Intervenčního centra Kladno | PhDr. Jana Petráková, vedoucí terapeutické komunity | JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice |
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.