cz | en

Konference k Balkánu

Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věci ČR a Ústavem mezinárodních vztahů pořádá konferenci věnovanou tématice balkánského regionu, jejíž součástí bude:

XI. ročník studentské konference k Balkánu
a
odborná konference „Západní Balkán na rozcestí mezi Západem a Východem: česká a evropská perspektiva"Konference se uskuteční v rámci odkazu celoživotní práce Jiřího Dienstbiera, pod záštitou Lubomíra Zaorálka, ministra zahraničních věcí ČR a s podporou ČRA.

09:00 vstup do Černínského paláce (pro bezpečnostní kontrolu nutný OP)

09:30 zahájení XI. ročníku studentské konference k Balkánu

09:45 úvodní slovo poroty

Petr Fleischmann - předseda poroty, tajemník Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát Parlamentu České republiky

10:00 I. studentský panel

Marek Doležal, FSV UK, Kult osobnosti Josipa Broze Tita

Matěj Křepinský, FF UK, Počátky československo-albánských vztahů pohledem československého zastoupení v Tiraně

Tomáš Ladňák, FSS MU, Koniec Bosny a Hercegoviny

12:00 coffee break

12:30 II. studentský panel

Johanna Mylonaki, FF UK, Řecká emigrace v Československu po roce 1946

Katerina Zheltova, FSV UK, National belonging, transnational localities and ideologies of language at the Greek-Albanian borderlands: presentation of a research project

14:15 závěr soutěžní části - zasedání poroty

14:45 vyhlášení výsledků

Členové poroty:

Předseda poroty: Petr Fleischmann - tajemník Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát Parlamentu České republiky

Štěpán Šantrůček - Česká rozvojová agentura, specializace na západní Balkán

Daniel Heler - Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, člen RMV

Ondřej Melena - Ředitel Rady pro mezinárodní vztahy

Zdeněk Matějka - Rada pro mezinárodní vztahy

Ivan Bušniak - bývalý velvyslanec v SRJ, PSP ČR

___________________________________________________________________________


Následuje odborná část konference:

14:45 - 15:15 vstup do Černínského paláce (pro bezpečnostní kontrolu nutný OP)

15:15 - 15:30 zahájení odborné konference Západní Balkán na rozcestí mezi Západem a Východem: česká a evropská perspektiva

Ivan Bušniak - bývalý velvyslanec v SRJ, PSP ČR

Ondřej Melena - Ředitel Rady pro mezinárodní vztahy

15:30 - 17:30 Panel „Západní Balkán na rozcestí mezi Západem a Východem: česká a evropská perspektiva"

Slavomír Goga - Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy, MZV ČR; doktorand Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinarodních vztahů VŠE

Tomáš Dopita - výzkumný pracovník ÚMV, člen The International Studies Association, dokončil doktorské studium oboru Mezinárodní vztahy, Katedra mezinárodních vztahů, FSV UK

Jan Kovář - výzkumný pracovník ÚMV, hlavní analytik a vedoucí analytického týmu Evropské hodnoty o.s., přednášející na Metropolitní univerzitě Praha, vystudoval Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha

Štěpán Šantrůček - Česká rozvojová agentura, specializace na Západní Balkán, vystudoval obor Balkánská, euroasijská a středoevropská
studia na FSV UK

Moderátorka: Ivana Milenkovičová - redaktorka zahraničního zpravodajství Lidové noviny, vystudovala Politologii a Mediální studia
a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně

-----------------

Bližší informace ke studentské konferenci:

Konference se můžete zúčastnit aktivně a vystoupit s vlastním odborným příspěvkem na jakékoliv téma týkající se balkánských zemí. Jedinou omezující podmínkou pro vystoupení s příspěvkem na konferenci je status vysokoškolského studenta, či absolventa. Konference je samozřejmě otevřena i hostům, kteří nemají zájem prezentovat vlastní práci, ale chtějí se zúčastnit jako posluchači a diskutující.

Na základě hodnocení odborné poroty bude nejkvalitnější, nejzajímavější a zároveň odborně nejhodnotnější práce odměněna finanční částkou určenou na pokrytí nákladů spojených se studijní cestou do některé z balkánských zemí.

Pokud máte zájem na konferenci vystoupit, prosíme Vás, abyste do 1. října 2017 zaslali na e-mailovou adresu rmv@rmv.cz stručnou anotaci Vašeho příspěvku. Kompletní příspěvky doporučujeme zaslat do 4. října tak, aby měla porota dostatek času si je prostudovat.

Pravidla soutěže naleznete níže. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit zde na uvedeném e-mailu! 

Těšíme se na Vás i Vaše příspěvky!
tým RMV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení studenti a přátelé Balkánu,

rádi bychom Vás pozvali na XI. ročník studentské konference Rady pro mezinárodní vztahy „O Balkánu", pořádané pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR. Konference se uskuteční 11.října od 10 hodin v prostorách MZV ČR (Černínský palác).
Konference se můžete zúčastnit aktivně a vystoupit s vlastním odborným příspěvkem na jakékoliv téma týkající se balkánských zemí (např. kultury, politické a ekonomické situace, důležitých historických momentů, regionálních i mezinárodních vztahů atd.). Jedinou omezující podmínkou pro vystoupení s příspěvkem na konferenci je status vysokoškolského studenta. Konference je samozřejmě otevřena i hostům, kteří nemají zájem prezentovat vlastní práci, ale chtějí se zúčastnit jako posluchači a diskutující.
Nejkvalitnější, nejzajímavější a zároveň odborně nejhodnotnější práce získá cenu ve výši 15 tisíc Kč. Tato finanční odměna je určena na náhradu nákladů spojených se studijní cestou do některé z balkánských zemí.
Jednotlivé práce budou hodnoceny odbornou porotou, která bude posuzovat i jejich prezentaci na konferenci. Doporučujeme zaslat příspěvek do 4. října 2017, aby měla porota čas jej s předstihem prostudovat. Povinností studenta, jehož příspěvek porota vybere jako nejlepší, je po absolvování studijní cesty napsat zprávu z jejího průběhu a předložit organizátorům konference doklady související s využitím odměny.
Pokud byste měli zájem na studentské konferenci vystoupit, prosíme Vás, abyste do 1. října 2017 zaslali na níže uvedenou e-mailovou adresu stručnou anotaci Vašeho příspěvku.
Rozsah písemné práce není omezen. Samotné vystoupení na konferenci koncipujte v délce zhruba 10 minut, přičemž po skončení každé prezentace proběhne diskuse, jíž bude věnováno cca 5 minut. Cestovní náklady spojené s účastí na studentské konferencí vystupujícím uhradíme (po dohodě s organizátory).
Sborníky z předešlých studentských konferencí a bližší informace o dalších aktivitách Rady pro mezinárodní vztahy naleznete na níže uvedených internetových stránkách.
V případě jakýchkoli dotazů vztahujících se ke studentské konferenci se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme a těšíme se na shledanou.

S pozdravem,
Ondřej Melena, ředitel Rady pro mezinárodní vztahy
Internetové stránky: www.rmv.cz
Registrační e-mail: rmv@rmv.cz

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.