cz | en

Rada pro mezinárodní vztahy vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Kde domov můj

Rada pro mezinárodní vztahy vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Kde domov můj".

Projekt „Kde domov můj" je realizován v rámci programu MŠMT „Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2014" (Čj. MŠMT-33287/2013). Obsahem a cílem projektu je podpořit interkulturní výchovu a volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Středočeském kraji a přispět k potlačování rasismu a xenofobie, k posílení vzájemné tolerance, povědomí lidské sounáležitosti a úcty k ostatním národům a zprostředkovat dětem a mládeži zábavnou formou, odpovídající jejich věku a zvláštnostem, poznání odlišných kultur a hodnot.

Projet je určen žákům základních škol v České republice a navazuje volně na stejnojmenný projekt, který jsme vyhlásili v loňském roce pro studenty vysokých škol. Žáci mohou prostřednictvím výtvarného díla - namalovaného obrázku - vyjádřit své zkušenosti, příběhy a příhody o svém domově. Pokusí se vyjádřit své představy o společném životě v rodině, městě, státě nebo na planetě zemi.

Cílem soutěže je odstranit jakékoliv předsudky k jinakosti. Ale naopak hledat společné zájmy, záliby i radosti.

Účastníci budou hledat odpovědi na otázky: Je pro nás domov vůbec důležitý? Je součástí naší identity? Je domov jenom rodinné zázemí nebo společné sdílení hodnot v rodině, blízkém společenství, v regionu, ve státě, v Evropě nebo tady na Zemi? Ovlivňuje naše okolí vnímání domova - máme ho ještě, nebo se stydíme, za to, co se u nás děje?
Z doručených obrázků bude oceněno pět nejlepších prací (žák i škola). Uspořádáme několik výstav - na vernisáži budou předány ceny oceněným dětem. Vernisáž se uskuteční koncem roku v Centru současného umění DOX v Praze. Další výstavy uspořádáme v průběhu příštího roku.

Obrázky žáků laskavě zasílejte na uvedenou adresu ve velikosti A3.

Rada pro mezinárodní vztahy tímto projektem navazuje na předchozí mezinárodní studentské soutěže „European Identity" (2006, katalog + 19 výstav), "Balkans Perception of European Identity" pro studenty z Balkánu (2007, katalog + 26 výstavy), „Evropa bez bariér" (2008, katalog - 13 výstav) a „Migrace do Evropy" (2010, katalog a 15 výstav. „Dávej, ber" (2012, katalog, 3 výstavy) fotografická soutěž pro studenty středních škol ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice. Kamarádi z celého světa (2012, katalog, 3 výstavy) pro žáky základních škol. Kde domov můj (2014, katalog, 3 výstavy) pro studenty vysokých výtvarných škol. Všechny výstavy průběžně vystavujeme. Podrobnosti k těmto projektům najdete na www.rmv.cz.

Projekt se mohl uskutečnit díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Prosím, potvrďte účast v soutěži na adresu: Rada pro mezinárodní vztahy, Ovenecká 30, 170 00 Praha 7, dienstbierova@email.cz

Kontakt na organizátory:
Lucie Dobešová (733 386 673), Miluše Rolincová (720 200 500), Jiřina Dienstbierová (603 529 409)

Jiřina Dienstbierová
ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy

Podmínky soutěže „Kde domov můj".

Účastníci soutěže: žáci základních škol
Zadání: a) obrázek velikosti A3
b) mohou být použity jakékoliv výtvarné techniky
d) každý účastník může poslat pouze jeden návrh
e) práce mohou být posílány kolektivně za školu, třídu a individuálně na adresu Rady pro mezinárodní vztahy
f) každý účastník přiloží vyplněnou přihlášku
Porota: nezávislá porota složená ze tří až pěti členů vybere nejlepší práce
Výstupy: a) ceny: 1. cena - výtvarné potřeby v hodnotě 500,- Kč
2. cena - výtvarné potřeby v hodnotě 400,- Kč
3. cena - výtvarné potřeby v hodnotě 300,- Kč
4. cena - výtvarné potřeby v hodnotě 200,- Kč
5. cena - výtvarné potřeby v hodnotě 100,- Kč
b) katalog: bude vytištěn plakát se všemi obrázky v soutěži
každý účastník soutěže obdrží jeden výtisk
c) výstavy: uspořádáme několik výstav obrázků, na první vernisáži budou předány ceny nejúspěšnějším dětem a školám o všech výstavách budeme účastníky soutěže informovat

Termín: své práce posílejte do 31. října 2014 do 24:00 hodin
na adresu: Rada pro mezinárodní vztahy, Ovenecká 30, 170 00 Praha 7
Práce můžete zasílat jednotlivě nebo třídy společně.

Do soutěže budou přijímány práce splňující tematické zadání.
Práce nesmějí propagovat potlačování lidských práv a svobod člověka nebo hlásat národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob.
Rada pro mezinárodní vztahy je oprávněna používat práce studentů pro realizaci soutěže a pro širokou prezentaci jejích výsledků.
Všichni účastníci soutěže souhlasí, že jejich práce budou vystavovány na výstavách, vytištěny na plakát, prezentovány v médiích v rámci cílů tohoto projektu.


Přihláška „Kde domov můj"


jméno

příjmení

název školy

adresa školy

webové stránky školy

jméno učitele

 


Souhlasím s podmínkami soutěže

 

....................................................................
Datum a podpis (zákonný zástupce dítěte - učitel škola, rodič)

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.