cz | en

Sborník statí 2016

text ke stažení zde:

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.
Vedoucí projektu: Ondřej Melena
Redakce textu: Stanislav Stach
Soustředění podkladů: Lucie Dobešová
Grafická úprava a sazba: Tereza Melenová, Martina Donátová
Tisk: DI Print
ISBN: 978-80-904755-7-1
Vydala Rada pro mezinárodní vztahy,
Letohradská 36, 170 00 Praha 7
Praha 2016
www.rmv.cz
vydání první

-------------------------------------------------------------

Obsah

Zoran Ćirjaković:    „Europe has no Alternative" Policy for Reluctant Europeans: Trials and Tribulations of Serbia‘s EU accession

Nenad Koprivica:    Balkan Perspectives on European Integration - Montenegro Report

Anes Makul:          The Referendum in Republika Srpska - A Threat for the Rule of Law in Bosnia and Herzegovina?

Zdravko Veljanov:  Macedonia Past the Political Crisis and Return to Europe

Tomáš Dopita:       Normalization of Relations with Kosovo: A Challenge Common to the Recognizers and Non-recognizers Alike

Jan Šindelář:         Integrating for the Sake of Integration 

Miloslav Had: Projekt „Dokončení Evropské hospodářské a měnová unie"

Daniel Heler: Současné Srbsko v regionálním kontextu

Jan Kavan: Zpráva o Brexitu

Zdeněk Matějka: Americké prezidentské volby 2016

Lucie Dobešová: Prezentace vojenské intervence NATO v SRJ (1999) v médiích a jejich vliv na společnost

Nikola Strachová: Do Mongolska po vlastní ose

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.