cz | en

Thuria Saleh Mohamed Adam, P. Pelikán a J. Dienstbierová

debata ke stažení zde:

Rada pro mezinárodní vztahy
Vás zve na debatu na téma Kde domov můj
ve čtvrtek 4. září 2014 od 11:50 nebo od 12:45
na ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská ul. 2447, 272 01 Kladno
na debatě vystoupí
Petr Pelikán, honorární konzul Súdánské republiky
Thuria Saleh Mohamed Adam, Súdánská republiky
Blanka Chvojková, ředitelka školye

Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie.

Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodni vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů 2013.Projekt „Kde domov můj?" je financován z grantu Zastoupení Evropské komise v České republice s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2014.

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.