cz | en

VI. ročník studentské konference o Balkáně

sborník konference ke stažení zde:

22. 5. 2012 - se uskutečnil šestý ročník studentské konference „O Balkáně", věnovaný odkazu celoživotní práce Jiřího Dienstbiera. Přednesené příspěvky hodnotila odborná porota, ve složení:
Petr Fleischmann, Senát PČR; předseda poroty, Jiřina Dienstbierová, předsedkyně RMV; Maja Mitrović, velvyslankyně Republiky Srbsko v ČR; Ivana Hlavsová, ředitelka Odboru jižní a jihovýchodní Evropy MZV; Ivana Pejić Povolná, Česká rozvojová agentura; Zdeněk Matějka, VŠE; Miloslav Had, RMV. Konference se uskutečnila v zasedací místnosti Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnská 10, Praha 1.
Odborná komise vybrala jako vítěznou práci v roce 2012 příspěvek Stanislava Caletky: „Skopije 2014 - revitalizace prostoru?". Práce byla odměněna finančním příspěvkem na studijní cestu na Balkán ve výši 15 000,- Kč.

Odborné práce prezentovali:
1. Ekaterina Batueva, Ludmila Kopecká: How do Greeks see the crisis
2. Matěj Bílý: Rumunsko a Varšavská smlouva v první polovině 70. let
3. Stanislav Caletka: Skopije 2014 - revitalizace prostoru ?
4. Karel Höfer: Vliv voleb a volebních systémů na rozpad SFRJ - případová studie Slovinska a Chorvatska
5. Jan Loužek: Konec kultu Josipa Broze - Tito jako terč kritiky ze všech stran
6. Štěpán Šantrůček: Role mezinárodních organizací v implementaci Daytonské mírové smlouvy
7. Tereza Tkadlecová: Národní formování Pomaků
8. Lukáš Trzaskalik: Zahraniční politika Řecka v období konfliktů do roku 1940
9. Aleš Jirásek: Válka v bývalé Jugoslávii - matoucí obraz a problém špatně padnoucí košile
10. Daniel Heler: Srbsko a Černá Hora v procesech integrace do EU: Analýza interní bezpečnosti na územích s vysokým podílem albánského osídlení

 

Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha pořádá

VI. ročník studentské konference o Balkáně - Soutěž o studijní cestu na Balkán

Konference se uskuteční v rámci odkazu celoživotní práce  Jiřího Dienstbiera a pod záštitou Josefa Regece předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR.

Datum konání:                               Úterý 22. května 2012 od 9:30 hodin

Místo konání:                          Senát PČR - Kolovratský palác (Růžový salonek) - Valdštejnská 10, Praha 1

Téma prací:                             Minulost, současnost a budoucnost balkánského regionu

Uzávěrka přihlášek:                 10. května 2012 (zasílejte na: suchardova.hana@email.cz)

Forma přihlášky:                      Anotace prezentace (max. 10 řádků), odborná práce (min. 6 normostran)

Hlavní cena                              Nejlepší práce bude odměněna finančním příspěvkem na studijní cestu na Balkán ve výši 15 000,- Kč

Hodnocení:                             Práce studentů a jejich prezentace budou ohodnoceny odbornou porotou, za účasti J.E. paní Maji Mitrović, velvyslankyně              Republiky Srbsko v ČR.

 

 

 

 

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.