cz | en

X. ROČNÍK STUDENTSKÉ KONFERENCE O BALKÁNĚ

Sborník ke stažení zde:

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.


Vedoucí projektu: Ondřej Melena
Redakce textu: Stanislav Stach
Příprava materiálů: Lucie Dobešová
Grafická úprava a sazba: Tereza Melenová
Tisk: DI Print
ISBN 978-80-904755-8-8
Vydala Rada pro mezinárodní vztahy, Letohradská 36, 170 00 Praha 7
Praha 2016
www.rmv.cz
vydání první

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.