cz | en

XII. ročník studentské Balkánské konference

Konference se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 v prostorách Černínského paláce Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Odborná diskuze o Balkánu začne v Zrcadlovém sále
v dopoledních hodinách a studentská část bude pak paralelně probíhat odpoledne
v Hudebním salonku.

Studentské části konference se můžete aktivně zúčastnit a vystoupit zde
s vlastním odborným příspěvkem na jakékoliv téma týkající se balkánských zemí
(např. jejich kultury, politické a ekonomické situace, důležitých historických
momentů, regionálních i mezinárodních vztahů vztahujících se k Balkánskému
poloostrovu atd.). Jedinou omezující podmínkou pro vystoupení na konferenci je statut
vysokoškolského studenta (bakalářské či magisterské studium). Konference je
samozřejmě otevřena i hostům, kteří nemají zájem prezentovat vlastní práci, ale chtějí
se zúčastnit jako posluchači a diskutující.

Opět spojujeme konferenci s odměnou pro autora, který vystoupí
s nejkvalitnější, nejzajímavější a zároveň odborně nejhodnotnější prací. Odměna ve
výši 15 000,- Kč je organizátory konference určena na náhradu nákladů spojených se
studijní cestou do některé z balkánských zemí.

Jednotlivé práce budou hodnoceny odbornou porotou, která bude posuzovat
i jejich prezentaci na konferenci. Pokud byste měli zájem na studentské konferenci
vystoupit, prosíme Vás, abyste do 10. dubna 2019 zaslali na níže uvedenou e-mailovou
adresu stručnou anotaci Vašeho příspěvku. Svou šanci na výhru můžete zvýšit
zasláním celého příspěvku do 21. dubna 2019, aby ho porota mohla s předstihem
dostatečně prozkoumat.

Samotný příspěvek na konferenci koncipujte v rozmezí 10 minut, přičemž
po skončení každé prezentace proběhne diskuze, jíž bude věnován čas cca 5 minut.
Povinností studenta, jehož příspěvek porota vybere jako nejlepší, je po absolvování dotované studijní cesty napsat zprávu o jejím průběhu. Sborníky
z předešlých studentských konferencí a bližší informace o dalších aktivitách
organizátorských institucí naleznete na níže uvedených internetových stránkách.
Jakékoliv dotazy vztahující se ke studentské konferenci směřujte na níže uvedený e-mail.

Registrační e-mail: rmv@rmv.cz

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.