cz | en

zadání

Rada pro mezinárodní vztahy vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma "Kde domov můj".

zadání ke stažení

Přihlašuje se tím k stejnojmennému projektu vyhlášenému Centrem současného umění DOX, jenž je zarámován následujícími slovy: „Název projektu cituje první slova české národní hymny. Ta pocházejí z 19. století a vyjadřují nejistotu a zmatení doprovázející éru modernizace a vznik národních států. Položit si tuto otázku s připomenutím jejího původního historického kontextu je v současné době na místě, neboť dnešní éru doprovází podobná nejistota spjatá s oslabením národních států."  
Cílem projektu je společně hledat odpověď na otázku v názvu projektu, což zahrnuje nejen kritiku politické demagogie a manipulace, ale především hledání pozitivního významu pojmu domova v utváření občanské identity a politické subjektivity na různých úrovních, od lokálních společenství na vesnicích a malých městech až po územní celky ve větších měřítcích (krajských, celostátních nebo regionálních). 

Studenti vysokých výtvarných a uměleckých škol prostřednictvím výtvarného díla - plakátu vstoupí do široké debaty o tom, jak vnímáme svůj domov. 
Budou hledat odpovídat na otázky: Je pro nás domov vůbec důležitý? Je součástí naší identity? Je domov jenom rodinné zázemí nebo společné sdílení hodnot v rodině,  blízkém společenství, v regionu, ve státě, v Evropě nebo tady na Zemi? Ovlivňuje naše politická reprezentace vnímání domova - máme ho ještě, nebo se stydíme, za to, co se u nás děje? 

Rada pro mezinárodní vztahy tímto projektem navazuje na předchozí mezinárodní studentské soutěže „European Identity" (2006, katalog + 19 výstav), "Balkans Perception of European Identity" pro studenty z Balkánu (2007, katalog + 26 výstavy), „Evropa bez bariér" (2008, katalog - 13 výstav) a „Migrace do Evropy" (2010, katalog a 15 výstav. Všechny výstavy průběžně vystavujeme. Podrobnosti k těmto projektům najdete na www.rmv.cz. 

Do soutěže budou přijímány práce splňující tematické zadání „Kde domov můj".
Práce nesmějí propagovat potlačování lidských práv a svobod člověka nebo hlásat národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob.

Rada pro mezinárodní vztahy je oprávněna používat práce studentů pro realizaci soutěže a pro širokou prezentaci jejich výsledků.
Všichni účastníci soutěže souhlasí, že jejich práce budou vytištěny v katalogu, vystavovány na výstavách, v médiích v rámci cílů této soutěže.

Prosím, potvrďte účast v soutěži na adresu:
Rada pro mezinárodní vztahy, Ovenecká 30, 170 000 Praha 7
kontakt na organizátory:
Jiřina Dienstbierová (603 529 409)
Karel Míšek (603 426 842)


Jiřina Dienstbierová
ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy


--------------------------------------------------------------------------------------
Podmínky soutěže "KDE DOMOV MŮJ":

Účastníci soutěže: studenti vysokých výtvarných škol

Zadání:        a) návrh plakátu o rozměrech 100 x 70 cm bude uložen na CD
v datech PDF (Akrobat) v rozlišení 300 dpi a 150 dpi
b) kontrolní tisk na A4 (21 x 29,7 cm)
c) každý účastník může poslat pouze jeden návrh
d) práce mohou být posílány kolektivně za školu, nebo individuálně na adresu Rady pro mezinárodní vztahy
e) každý účastník přiloží vyplněnou přihlášku

Porota: nezávislá pěti až sedmi členná porota vybere nejlepší práce


Výstupy:
a) ceny:
1. místo 450 EUR
2. místo 300 EUR
3. místo 200 EUR
4. místo 150 EUR
5. místo 100 EUR

b) katalog: všech prací studentů

c) výstavy: v prosinci až lednu 2013 se uskuteční výstava plakátů v Centru současného umění DOX, současně budou vyhlášeny výsledky soutěže, výstava se uskuteční v rámci velké výstavy v DOXu na stejné téma, v roce 2014 se uskuteční další výstavy

Termín: své práce posílejte do 30. listopadu 2013 do 24:00 hodin
Na adresu:
Rada pro mezinárodní vztahy
Jiřina Dienstbierová
Ovenecká 30
170 00 Praha 7
Obálku prosím označte nápisem: "Kde domov můj"

Projekt podpořilo Zastoupení Evropské komise v České republice z grantu na podporu informovanosti a diskuse o občanství EU a právech občanů.


----------------------------------------------------

Application form for student:


Surname

First name

Country

Name of school

Web side of school

Name of atelier

Name of professor

Address

Phone number

E-mail address

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt podpořilo Zastoupení Evropské komise v České republice z grantu na podporu informovanosti a diskuse o občanství EU a právech občanů.

 


 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.