cz | en

Zastoupení Evropské komise, Praha

Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice bychom Vás rádi pozvali na vernisáž výstavy studentských plakátů

„Kde domov můj"

vernisáž zahájí:

Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Jiřina Dienstbierová, ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy

Zuzana Kasáková, výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Karel Míšek, universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem


v pondělí 3. 11. 2014, od 17:30 hodin v budově Zastoupení Evropské komise - Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1


Těšíme se na setkání
Jiřina Dienstbierová
Ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.