cz | en

ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská ul., Kladno

Rada pro mezinárodní vztahy
Vás zve na vernisáž výstavy Kde domov můj
ve čtvrtek 4. září 2014 od 11:50 nebo od 12:45
na ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská ul. 2447, 272 01 Kladno
výstavu zahájí
Petr Pelikán, honorární konzul Súdánské republiky
Thuria Saleh Mohamed Adam, Súdánská republiky
Jiřina Dienstbierová, ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy

Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie.

Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodni vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů 2013.Projekt „Kde domov můj?" je financován z grantu Zastoupení Evropské komise v České republice s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR na rok 2014.

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.