cz | en

přihláška

Přihláška 

Přihláška za člena Klubu Rady pro mezinárodní vztahy 

Jméno a příjmení...............................................................................................

Titul....................................................................................................................

Povolání.............................................................................................................

Adresa................................................................................................................

Telefon / Fax......................................................................................................

E-mail................................................................................................................. 

 

..................................... ............................................

Datum Podpis

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Členský příspěvek na rok

(na pololetí 1/2 členského příspěvku)

 

 

Základní členský příspěvek podnikateorganizace

5 000,- Kč

Vědecký pracovník, státní zaměstnanec

700,- Kč

Student

150,- Kč

Důchodce

500,- Kč

Sponzorské dary v libovolné výši

 

 Příspěvky laskavě zasílejte na účet Komerční banky, číslo: 19-5604860207/0100 

Vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaplacení příspěvku přineste na pravidelná setkání RADY, nebo zašlete na adresu: 

Rada pro mezinárodní vztahy, Apolinářská 6, 128 00 Praha 2

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.