cz | en

ohlasy v médiích

http://www.ct24.cz/kultura/126074-recenze-migration-to-europe/

http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/895586

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/plakatovaci-plochy-v-celem-kraji-se-promeni-v.html

http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=mezinarodni-vystava-plakatu&id=568

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index.html

Recenze: ČT 24 - Migration To Europe

5. 6. 2011 13:15, autor: Josef Vomáčka

Vynecháme-li, hlavně v Praze, turisty, tak vyjma Ukrajinců a Vietnamců nejsme příliš migrací, respektive lépe imigrací zasaženi. Asi hlavně proto, že naše životní úroveň je více než třikrát nižší, než v zemích, kterých se tento jev (dnes už problém) týká a které jej začínají, možná kostrbatě, možná bezcílně řešit. Celá řada okolních evropských zemí se však v posledních dvaceti letech setkala s momentem, který se výrazně na jejich životě i tváři podepsal - jsou to buď země, kam hlavní proud migrantů směřuje (Francie, Německo, Anglie), anebo ty, kde vzniká (Balkán, Turecko, severní Afrika, nově země asijské).

MIGRATION TO EUROPE

Mezinárodní studentská výstava MIGRATION TO EUROPE - Can it work for development? v pražském DOX, která navazuje na podobné projekty a výstavy, již realizované na řadě míst pod tématy Evropská identita, Evropa bez bariér a podobně, otvírá pohled na názor těch nejmladších, velmi často přímo zúčastněných Evropanů, a předpokládám, mnohokrát i snad bezprostředních účastníků tohoto často bolestivého procesu.

Předem musím (nerad) potvrdit, že k podobným akcím, možná díky zkušenosti z nedávného minula, nemám důvěru. Nevěřím tomu, že taková věc jde kvalitně zorganizovat, technicky podchytit, dodržet jakousi minimální úroveň, v tomto případě výtvarnou kvalitu. Navíc pod podobnými či shodnými pojmy cítí různí tvůrci a různé národy zcela odlišné významy. Patrně však díky silným jménům a osobnostem, které zejména z české strany projektu věnovaly nadmíru energie (Jiřina Dienstbierová, Karel Míšek, Štěpán Fülle etc.), jsem mohl svoji původní předpojatost změnit.

Na společných formátech tak můžeme vidět v pražském DOX opravdu zajímavou přehlídku kultivovaných prací 218 studentů z  vysokých výtvarných škol z  Bulharska, Černé Hory, České republiky, Itálie, Francie, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Velké Británie, kteří se výjimečně zrale a navíc velmi současným výtvarným jazykem k tématu vyjadřují. Jev, který v naší zemi není příliš diskutován ani prožíván, je účastníky zpracováván navíc formou plakátu odpovídající, v naprosté většině střídmě a distinguovaně. Práce s detailem, symbolem, barvou a písmem je překvapující a v oněch stovkách prací po chvíli váhání začneme nalézat opravdu zajímavá díla. Překvapující je , že tři z pěti prvních cen této soutěže si odnášejí právě autoři od nás, a to z jedné školy, ze Zlína. Navíc návštěvník bude opravdu obohacen, protože kromě očekávaných stereotypů zde najde i práce, se kterými vlastně nepočítal a které ho překvapí.

Závěrem soubor oceněných :

1. místo: Alice Briot, Autograf Formations Paris, Francie
2. místo: Monika Košťálová, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
3. místo: Martin Málek, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
4. místo: Jana Súkeníková, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
5. místo: Aude Faure, ESAG Penninghen Paris, Francie

MIGRATION TO EUROPE - Can it work for development? / DOX, Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7, Po 10.00 - 18.00, Út zavřeno, St-Pá 11.00 - 19.00, So-Ne 10.00 - 18.00, výstava trvá do 27. června t.r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recenze: Radiožurnál - Téma migrace na plakátech studentů je k vidění v DOXu

Martin Dorazín

Centrum současného umění DOX v Praze-Holešovicích

Migrace podle jedněch obohacuje kultury o svěží myšlenky a ekonomiky o novou pracovní sílu. Podle jiných je ale migrace nebezpečná, protože přistěhovalci si s sebou přinášejí své často velmi odlišné zvyky, místo tolerance vyvolávají neklid a vytvářejí bezpečnostní rizika. Migrace ale může být také zdrojem umělecké inspirace, jak o tom svědčí nová výstava v renomované pražské galerii DOX.

K vernisáži nemohl hrát nikdo jiný než All Star Refugee Band složený z muzikantů, kteří se k nám přistěhovali z různých koutů Evropy i světa.

„Jsem uprchlík, docela se mi tu líbí, ale nemáte hory v Čechách," říká jeden z hudebníků.

Hudba tvoří pozadí k plakátům z dílen studentů uměleckých škol, mezinárodní soutěže se zúčastnilo 218 studentů ze 13 států.

Evropa složená ze zrníček rýže, hlemýžď táhnoucí k Eifellovce na zádech místo ulity mešitu nebo výtvarné varování, že smícháním barev duha nevznikne, to je namátkou pestrá směsice dojmů z migrace na plakátech mladých umělců.

Výtvarník Jiří Toman svým plakátem například upozorňuje, že každý z nás může být migrantem: „Náš úhel pohledu, co je zdejší a co je cizí prvek, je jen jedna strana papíru a z té druhé strany to vnímají naopak. Pro ně jsme cizí. Vždy je to o úhlu pohledu, která strana je přední a která zadní," říká.

Téma je to podle Tomana aktuální, zvlášť pro studenty vysokých škol, kteří migranty kolem sebe vídají, obohacuje to prý vnímání světa.

Někteří autoři v uměleckých dílech ovšem nezobrazili jen pozitivní dopady migrace.

„Studenti prostřednictvím plakátů dokážou debatovat o velice seriózních tématech, je to vtipné, inteligentní. Zahajují tím diskuzi o tématech, o kterých se lidé neradi baví, migrace je u nás vnímána velice negativně, je to spíš negativní tabu a nikdo se o tom nebaví," říká Jiřina Dienstbierová, ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, která soutěž a putovní výstavu pořádá.

Je podle ní pěkné vidět, že každý má jiný názor. Vnímání jiného prostředí je díky zahraničním příspěvkům pestré o to víc. Výstava bude v DOXu k vidění do 27. června. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rakovnický deník, 7.12.2011 9:35

UMÉLECKÉ plakáty vyrobené studenty v rámci projektu Rady pro mezinárodní vztahy si lidé mohou prohlížet i v Rakovníku

Autor: Deník/Pavel Svačina

Celkem se v rámci mezinárodní výstavy objeví na 180 plakátů navržených studenty českých i zahraničních vysokých škol na téma migrace do Evropy. Deníku to řekla ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy Jiřina Dienstbierová.

„Studenti museli na plakátech ve zkratce vyjádřit, co znamená migrace do Evropy. Plakáty jsou velmi pěkné, veselé, a přitom srozumitelným způsobem odpovídají i na komplikované otázky problematiky dnešní Evropy. Lidé jdoucí kolem si mohou rychle představit, co chtěli studenti svým záměrem říci," uvedla Jiřina Dienstbierová.

Do projektu se zapojilo přes 200 studentů z 23 výtvarných vysokých škol ze 13 zemí. Spousta jich je z České republiky a Polska, někteří výtvarníci jsou ale i z Francie, Rakouska, Anglie, Balkánu či Ruska. Téma migrace do Evropy není prvním takovým projektem, už dříve to bylo například téma Evropská identita a v době českého předsednictví Evropě to bylo téma Evropa bez bariér.

Hlavní část výstavy je nyní k vidění v Bruselu v sídle Evropské komise a její část teď mohou „ochutnávat" i Středočeši. „Plakáty jsou nyní k vidění v devíti středočeských městech, například v Mladé Boleslavi, Kladně, Kolíně Rakovníku a dalších převážně okresních městech" říká náměstek středočeského hejtmana Robin Povšík.

Středočeský kraj spolupracuje s Radou pro mezinárodní vztahy a finančně již podpořil několik realizovaných projektů, jako je například letošní vánoční koncert menšin na Mladoboleslavsku. „Myšlenka této výstavy vznikla tak, že nám přišlo líto, aby tyto plakáty, které jsou pěkné a zajímavé, byly zavřeny jen v některých výstavních prostorách. Chtěli jsme toto umění dostat k širším masám lidí, proto jsme se s firmou Rengl, která má rozsáhlé množství plakátovacích ploch, rozhodli pro výstavu na těchto plochách," říká Robin Povšík.

 

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.