cz | en

tisková zpráva

informačni plakát ke stažení zde:

Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila v roce 2010 mezinárodní výtvarnou soutěž plakátů  pro studenty vysokých výtvarných škol na téma "Migration to Europe: Can it Work for Development?". Soutěže se a zúčastnilo se zúčastnilo 218 studentů z Bulharska, Černé Hory, České republiky, Itálie, Francie, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Velké Británie.

Plakáty studentů zaznamenávají situace a dobu, ve které vznikly. Pokouší se téma migrace představit a srozumitelně prezentovat pomocí grafické zkratky. S humorem, nadsázkou a vtipem polemizují s vážnými tématy. Otevírají tak diskusi nad tématy, která jsou pro mnohé tabu. Ukazuje se, že toto aktuální s citlivá problematika prostupuje s podobnou naléhavostí různými kulturami a společenstvími.

Soutěž se uskutečnila pod záštitou Štefana Füleho, komisaře Evropské komise pro rozšíření a politiku sousedství.

Mezinárodní porota ocenila tyto práce: 1.místo - Alice Briot, Autograf Formations Paris, Francie, 2.místo - Monika Košťálová, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika, 3.místo - Martin Málek, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika, 4.místo - Jana Súkeníková, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika, 5.místo - Aude Faure, ESAG Penninghen Paris, Francie 

Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodní vztahy v rámci širšího mezinárodního projektu

granty: Decent Work for All! Making Migration Work for Development, s podporou mezinárodní nevládní organizace SOLIDAR  a Rozvojové agentury Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

generální sponzor: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

autorka projektu: Jiřina Dienstbierová, grafickou úroveň projektu zajišťuje Karel Míšek

výstupy: Katalog všech prací studentů

základní údaje: 218 studentů,23 uměleckých škol, Státy: Bulharska, Černé Hory, České republiky, Itálie, Francie, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Velké Británie.

výstavy:

2010 - Česká republika DOX, Rumunský kulturní institut, Multikulturní festival

partneři
Evropská komise HUMLNET CREATIVE s.r.o.